25 Apr
25Apr

מקבל קריאה לסריקה בכלביה בחולון , מגיע למקום ורואה שהמקום מלא בעכברים . בעלת המקום מספרת על נחש שכבר שבוע נמצא בביוב שלהם והלוכד שהיה שם קודם אמר להם שזה נחש לא מסוכן ושאי אפשר להוציא אותו משם ואין מה לעשות. וברוב חוצפתו ביקש 700 שקלים על הביקור ועוד 1000 שקלים על כל נחש שילכוד שם. פשוט שוד לאור יום. 

מכיוון שמדובר על עמותה למען בעלי חיים לא גביתי כסף על העבודה הזאת.  

ניגש לביוב מרים את המכסה ומגלה ראש של צפע מבצבץ מעל המים , גבירתי זה נחש צפע וזה נחש ארסי. 

צילום : לוכד נחשים גיא פרננדס 

ברגע שאני מתקרב הצפע צולל למים ונעלם , בודק לאן מגיע הביוב ומנסה לאתר את הנקודה בינתיים חוזר לנקודת ההתחלה ורואה שהצפע שוב מבצבץ מהמים בכדי לנשום. מבין כבר שהוא לכוד שם ואין לו לאן ללכת אבל הצינור של הביוב מתפצל לעוד צינור פנימי והצפע נמצא בפנים , מנסה למלא את הצינור במים אבל ללא הועיל המים יורדים לאט .. מנסה למצוא פתרון יצירתי מכין לאסו ממקל מטאטא וחבל כביסה.

צילום : לוכד נחשים גיא פרננדס. 

 ממתין שהנחש יוציא שוב את הראש בכדי לנשום שם את הלאסו על הצוואר שלו ברגע שהנחש מוציא את הראש מהדק את הקשר ומושך את הנחש כלפי חוץ ברגע שיש לי קצת מרווח מכניס את הלוכדן ושולף צפע גדול ויפה מהצינור

צילום : לוכד נחשים גיא פרננדס

 

הנחש שוחרר לאחר כבוד במקום רחוק מבני אדם על מנת שיוכל להמשיך את חייו. 

צילום : לוכד נחשים גיא פרננדס 

לא הורגים נחשים. 

לוכד נחשים גיא פרננדס 052-8328488 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.